Vi är väldigt glada över att kunna genomföra Båstad Hiking Festival. Det är möjligt då vi har mindre grupper och främst vistas utomhus. Viktigast för oss i dessa tider är att både deltagare och personal ska känna sig trygga. I bifogad pdf informerar vi om de åtgärder som vidtagits för att ”Coronasäkra” evenemanget.
Så här”Corona-säkras” Båstad Hiking Festival