Med hjälp av en checklista och personlig vägledning från organisationen Håll Sverige Rent arbetar vi systematiskt med åtgärder så att vårt event ska ta större hänsyn till miljön. Resan till ett Miljömärkt Event är både utmanande och inspirerande.
Läs mer på www.hsr.se/miljomarkt-event