Följ med lantbrukarna David och Lina Lindegren på en vandring genom Sinarpsdalen och ett fantastiskt vackert och småskaligt jordbrukslandskap med spår från generationer tillbaka. Stengärdesgårdar, odlingsrösen och den stora amerikanska valnöten berättar alla sin historia. Du får höra om landskapet, om tidigare bönders vedermödor och om hur det går till att driva ett småskaligt ekologiskt lantbruk idag. Längs vägen träffar vi koflocken, av de gamla lantraserna rödkulla och fjällko, gutefåren och linderödsgrisarna.
På gårdsplan dukar vi upp en buffé av gårdens råvaror och andra lokalproducerade delikatesser.