Pehr Osbeck var lärling hos Carl von Linne. I slutet av 1700-talet blev han präst i Hasslöv, och var under den tiden mycket flitig med att skiva ner upptäckter och iakttagelser.
I år går vandringen österut längs Hallandsåsens norra slutting, och avslutas i naturreservatet Osbecks bokskogar