PARTNERS

PARTNERS2018-03-19T18:54:15+00:00
Leader Nordvästra Skåne

Båstad Hiking Festival genomförs med stöd från Leader.
Leader nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Läs mer här.

Lindegrens
Båstad Turism & Näringsliv
Spirit Event
Språkguiden
Stiftelsen Skånska Landskap
Friluftsfrämjandet
Skåneleden
Land och Hav i Båstad